S/T 2003

Mixta sobre trupán

180 x 24 cm cada una